panerai watches replicas Basisschool de Kraaienboom

Op De Kraaienboom gaat jouw kind met plezier naar school, zijn wij samen verantwoordelijk en kan elk kind zichzelf ontwikkelen in een rijke leeromgeving. Kom langs en ontdek het zelf!

Ons filmpje
12

enthousiaste collega's verwelkomen je graag!

87

kinderen spelen iedere pauze op ons plein

7

extra activiteiten per jaar

8

bijzondere schooljaren om nooit te vergeten.

Onze school

Waarom kies je voor onze school?

 • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
 • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
 • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
 • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
 • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

Voor wie is onze school?

 • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
 • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
 • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
 • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
 • Voor kinderen van ouders die geloven in samen

Femke

moeder van Fiene

Nadat ik zelf op deze school gezeten heb, ben ik blij dat mijn kinderen ook naar deze school gaan. Ze ervaren dezelfde veilige en leuke omgeving als ik destijds en gaan iedere dag met veel plezier naar school.

Marlon

moeder van Levi

Een leuke school vind ik belangrijk. Buiten kunnen spelen en echt kind kunnen zijn. Levi gaat blij naar school en komt met grote verhalen thuis.

Gitta

moeder van Romy

Ik ben al heel wat jaren betrokken bij deze fijne dorpsschool. Inmiddels heb ik 5 kinderen die elke dag met plezier heen gaan. Ze hebben veel leuke uitjes en activiteiten. Daar genieten ze allemaal van!

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Communicatie

We hechten veel waarden aan goede communicatie met ouders en leerlingen. U kunt altijd binnenlopen voor een kort gesprekje of het maken van een afspraak met de leerkracht, IB-er of directie. Naast de nieuwsbrief die tweewekelijks verstuurd wordt via Parro, streven we ernaar ook alle tussentijdse mededelingen en informatie voor ouders via Parro te verzenden.

Oudervereniging (OV)

De OV van Obs De Kraaienboom bestaat uit een groep enthousiaste ouders. De OV helpt met de organisatie van festiviteiten, zoals Sinterklaasfeest en schoolreisjes. Een keer per jaar wordt er door de OV een algemene ouderavond georganiseerd. Daar wordt onder meer een jaarverslag en een financieel verslag besproken. De OV vergadert zes keer per jaar samen met afvaardiging van het team. Deze vergaderingen zijn openbaar en worden, in principe, op school gehouden. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Lisette van Diepen: ovdekraaienboom@gmail.com

Medezeggenschapsraad (MR)

Op Obs De Kraaienboom is een actieve MR aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar en mag u altijd bezoeken. De MR bestaat uit drie teamleden en drie ouders. Zij hebben advies- of instemmingsrecht bij vaststelling of wijziging van het beleid van de school. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Femke Klijnsma: Mr@kraaienboom.nl

TSO (overblijven)

De kinderen kunnen op maandag, dinsdag en donderdag overblijven. Wanneer u uw kind op een vaste dag wilt laten overblijven kunt u een inschrijfformulier invullen en een machtiging ondertekenen voor een automatische incasso. Het formulier kunt u aanvragen bij de TSO coördinator. De kosten voor het overblijven kost € 3,-  per keer.

 

Vanaf het schooljaar 2024-2025 hebben wij een continurooster. De TSO wordt dan opgeheven. 

 

Voor alle vragen kunt u contact opnemen met:

TSO coördinator:

Gitta Schaddenhorst

Tel: 06-11304926

 • Leren en spelen in een veilige omgeving

Onze groepen

Dit zijn onze groepen!

Groep 1-2

Groep 1-2 juf Kelly en juf Judith zijn de leerkrachten van groep 1-2.

Maandag t/m vrijdag juf Kelly

Dinsdag t/m vrijdag juf Judith

In groep 1/2 bieden we de kinderen een veilige en uitdagende leeromgeving. We vinden het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk ervaringen opdoen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: sociaal-emotionele ontwikkeling motorische ontwikkeling spelontwikkeling taalontwikkeling voorbereidend lezen voorbereidend rekenen Bij elk ontwikkelingsgebied wordt per thema doelen gesteld, die gedurende de kleuterperiode voor een doorlopende leerlijn zorgen. Spelenderwijs worden deze doelen uitgewerkt tijdens kringactiviteiten, speel-werklessen en gym- en spellessen

Groep 3-4

Maandag en dinsdag juf Yolande en juf Cindy

Woensdag t/m vrijdag juf Ellen

Juf Leoniek en onze stagiaire Santi (op donderdag) ondersteunen regelmatig onze groep door met individuele kinderen, groepjes kinderen of een deel van de groep extra begeleiding te bieden.

In groep 3 leren de kinderen lezen via de methode Veilig Leren Lezen. Daarnaast wordt er iedere dag gerekend (Wereld in getallen) en geschreven (Pennenstreken). Daarnaast hebben de kinderen later in het jaar ook nog spelling en begrijpend lezen. De kinderen van groep 4 starten ook iedere ochtend met leesinstructie en zelfstandig lezen. We rekenen (Wereld in getallen) dagelijks, net als taal en spelling (Staal), schrijven, Engels (Groove me) en begrijpend lezen. Iedere week besteden wij aandacht aan muziek, met om de week een muziekles van onze vakdocent Anna. Ook de Vreedzame School denkwijze heeft een belangrijke plek gedurende de dag. In onze groep richten wij ons, net als in de andere groepen, op de individuele ontwikkeling van de kinderen. Dit doen wij ook thematisch met 4x Wijzer. Binnen de thema's is ruimte voor thematisch onderwijs waarin rekenen, lezen en schrijven betekenis krijgt, maar ook voor woordenschatontwikkeling, wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur, motorische activiteiten en onderzoekend leren is er plek. Hierbij ligt de focus op samenwerken, samen van elkaar leren en met elkaar leren. We maken er samen een fijn, leerzaam schooljaar van!

Groep 5-6

Juf Heidi (ma) en juf Ada (di-vr) zijn de leerkrachten van groep 5-6.

In onze groep gaan we uit van het positieve in iedere leerling. Iedereen heeft een steen bij te dragen in het bouwwerk dat onze groep is. We leren met elkaar en van elkaar!

 

In groep 5-6 besteden we natuurlijk dagelijks aandacht aan de kernvakken van het basisonderwijs: Rekenen, Spelling, Taal en Begrijpend Lezen. Daarnaast besteden we aandacht aan wereldoriëntatie en geschiedenis met de methode 4X Wijzer.

Engels leren we aan de hand van bekende popliedjes in de methode Groove.me. We werken aan de schrijfvaardigheid met Pennenstreken. Ook verkeer en topografie horen bij het programma van deze groep. Tenslotte komt muziek iedere week terug: een liedjes zingen tussendoor of bij de wekelijkse muziekles. De methode De Vreedzame School zorgt ervoor dat de leerlingen regelmatig met de leerkracht nadenken over hoe we ons moeten gedragen op school om het voor iedereen fijn te maken.

Groep 7-8

Groep 7-8 juf Nienke en juf Linda zijn de leerkrachten van groep 7-8

Maandag t/m woensdag juf Nienke

Donderdag en vrijdag juf Linda

In onze groep leggen wij de nadruk op ontwikkeling, veiligheid, zelfstandigheid, maar natuurlijk ook samenwerken. In de klas werken wij met Chromebooks. Via de Parro app houden wij de ouders van onze leerlingen op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Wij hebben er weer zin in dit schooljaar!